Esperantolehti

Esperantolehti (Esperanta Finnlando, Esperantobladet) estas la membrogazeto kaj organo de Esperanto-Asocio de Finnlando. La gazeto aperas 5-foje jare. Ĝi estas abonebla ankaŭ eksterlanden.

La antaŭa numero (4/2017) aperis en septembro 2017.

Redaktaj limdatoj kaj apero por la jaro 2017 estas:

Numero Limdato Aperas
5/2017 15.11. en decembro

Abonprezo estas 25 € por la jaro 2017. La retadreso estas eafgazeto (at) esperanto.fi. Membroj de lokaj grupoj povas aboni ĝin kontraŭ 16 €.

Arkivo

Jaro Numeroj
2016 1 2 3 4 5
2015 1 2 3 4 5
2014 1 2 3 4 5
2013 1 2 3 4 5
2012 1 2 3 4 5
2011 1 2 3 4 5
2010 1 2 3 4+5 6
2009 1 2 3 4 5 6
2008 1 2 3 4 5 6
2007 1 2 3a 3b 4 5 6
2006 1 2 3 4 5 6
2005 1 2 3 4 5 6
2004 1 2 3 4 5 6
2003 1 2 3 4 5 6
2002 1 2 3 4 5 6
2001 1 2 3 4 5 6
2000 1 2 3 4 5 6
1999 3 4 5 6
1998 2 4 5 6
1997 4 5 6