Somera kurso

Somera kurso kaj Trejnseminaario 5.–9.6.2019 en kongresurbo Lahtio

La somera kurso kune kun la 4-a kongresa trejnseminario estas ĉi-foje celita ĉefe al tiuj, kiuj pretas fine de julio helpi kiel volontuloj dum la Universala Kongreso. La kurso kaj la trejnseminario okazos sinsekve de merkredo ĝis dimanĉo en la unua semajno de junio. Dum la kurso la partoprenantoj koncentriĝas en lingvaj ekzercoj en praktikaj situacioj sub instruado kaj gvidado de Nina Pietuchowska kaj Sylvia Hämäläinen. Laŭbezone la grupo estas dividita en laborgrupoj.

En la semajnfina trejnseminario la partoprenantoj lernos helpe de konkretaj ekzercoj kiel labori en la kongreso en diversaj volontulaj taskoj. En urba orientiĝado ili konatiĝos kun la urbo Lahti kaj kun la areo ĉirkaŭ la kongresejo. Krome ili aŭdos pli pri la kongresaj programeroj.

La kunvenejo estas gastejo Opiston Kunkku meze de la urbo. Tie eblas ankaŭ tranoktado kun matenmanĝo. Ankaŭ aliaj manĝoj haveblas.

ALIĜO: Aliĝu sendante viajn informojn al la kursorespondeculo Tiina Oittinen, la sekretario de EAF (retadredo: eafsekretario[ĉe]esperanto.fi). Ŝi sendos al vi detalajn sciojn pri la kurso, inkluzive la tagan programon kaj pagoinformojn. La kursokotizoj estas 95 EUR (kurso kaj seminario) aŭ 50 EUR (seminario). Por aliĝoj post la limdato 12.5.2019 aldoniĝas krompago de 30 EUR. Tranoktado en 2-lita ĉambro sen banejo kostas 28 EUR/persono/nokto, kaj en 2-lita baneja ĉambro 40 EUR/persono/nokto (nombro de banejaj ĉambroj estas limigita).

Taga programo kaj detala aliĝilo aperas en Esperanta Finnlando numero 2/2019.

Bonvenon!

> suomeksi