Somera kurso

Somera Esperanto-kurso 2018

5.–9.6.2018, Lahti, Finnlando

La somera kurso de Esperanto-Asocio de Finnlando okazos kunlabore kun Wellamo-instituto en Lahti, en la centro de la urbo (adreso de la kursejo: Kirkkokatu 16).

Estos kursoj por ĉiuj niveloj: komencantoj, progresantoj kaj diskutantoj. La ĉefinstruisto estas Nina Pietuchowska el Bjalistoko, Pollando. Nina instruas nur esperante, la komencantojn gvidos finnlingve Sylvia Hämäläinen.

Instruado okazos ankaŭ en praktikaj situacioj en la urbo: dum butikumado, dum konatiĝo kun vidindaĵoj kaj promenante. Kaj nature ni havos amuzajn vesperumojn.

Kursokotizoj: 95 EUR tuta kurso aŭ 30 EUR po tago. Inkl. instruadon kun materialoj, kafon/teon kun manĝaĵeto en la kursejo ĉiutage kaj aranĝadon de libertempaj programeroj. Manĝojn, tranoktojn kaj eventualajn ekskursajn kostojn kiel muzeajn vizitojn ĉiu pagos mem.

Informiĝu pli kaj aliĝu al la sekretario de EAF:
Tiina Oittinen, eafsekretario[ĉe]esperanto.fi, tel. +358-50-5494709.
Informojn pri kursopraktikaĵoj (ekz. tranoktejo) donas ankaŭ Börje Eriksson el Lahti, bovoeo73[ĉe]gmail.com.

Venu sperti unikan semajnon en Lahti kaj konatiĝi en la kongresurbo de la 104-a UK jam unu jaron antaŭe!

La programo de la E-kurso.