Rezolucio – Päätöslauselma

REZOLUCIO 
de la 104-a Universala Kongreso 
de Esperanto en Lahtio, Finnlando, 2019La 104-a Universala Kongreso de Esperanto, kunveninte en Lahtio de la 20-a ĝis la 27-a de julio 2019, kun 917 partoprenintoj el 57 landoj,traktinte la kongresan temon “Vivanta naturo — floranta kulturo”, en tri kongrestemaj sesioj, pluraj prelegoj, kaj diversaj aliaj kunvenoj kaj ekskursoj en la regiono de Lahtio;
 
notante la kongruecon de la temo kun la lastatempa nomumo de Lahtio kiel Verda Ĉefurbo de Eŭropo por 2021;
 
substrekante la ligitecon de la temo kun la Internacia Jaro de Indiĝenaj Lingvoj, proklamita de Unuiĝintaj Nacioj kaj Unesko por la jaro 2019;
 
deklaras, ke daŭripova naturo akompanas daŭripovan socion kaj daŭripova socio akompanas egalecan pritrakton de la homoj, ankaŭ rilate lingvon;
 
avertas, ke la nunaj procezoj de ekonomia tutmondiĝo egale minacas la daŭripovon de kultura diverseco kaj biologia diverseco;
 
substrekas, ke la Esperanto-movado, kiel movado por alispeca tutmondiĝo bazita sur respekto kaj valorigo de lingva kaj kultura diverseco, estas samtempe movado por daŭripova evoluigo en vasta senco;
 
atentigas, ke multaj individuoj kaj organizoj en la Esperanto-movado jam aktive laboras por pli ekvilibraj rilatoj inter naturo kaj kulturo, interalie agadoj por interkultura edukado, interhomolutia solidareco, kaj subteno al lokaj iniciatoj por daŭripova evoluigo; kaj
 
alvokas por interproksimiĝo kaj kunlaboro inter la Esperanto-movado kaj aliaj organizoj kaj movadoj por la protektado kaj evoluigo de lokaj kulturoj kaj naturmedioj en monda skalo.

Esperanton 104. maailmankongressin PÄÄTÖSLAUSELMALahdessa 20.–27.7.2019 kokoontunut kongressi, jossa oli 917 osanottajaa 57 maasta,

käsiteltyään kongressin teemaa ”Elävä luonto – kukoistava kulttuuri” kolmessa istunnossa, useilla luennoilla sekä muissa tilaisuuksissa Lahden seudulla;
 
huomioiden teeman yhteyden Lahden äskettäiseen nimitykseen Euroopan vihreäksi pääkaupungiksi vuodeksi 2021;
 
korostaen teeman yhteyttä YK:n ja Unescon julistamaan alkuperäiskielten kansainväliseen vuoteen 2019;
 
julistaa, että luonnon kestävyys merkitsee yhteiskunnallista kestävää kehitystä ja että kestävä yhteiskunta ihmisten tasa-arvoista kohtelua, myös kielellistä,
 
varoittaa, että nykyinen taloudellinen maapalloistuminen uhkaa niin kulttuurisen kuin luonnonkin moninaisuuden kestävyyttä,
 
painottaa, että esperantoliike tähtää toisenlaiseen maapalloistumiseen, joka perustuu kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden kunniotukseen ja arvostukseen ollen siten laajassa merkityksessä liike kestävän kehityksen puolesta,
 
huomauttaa, että esperantoliikkeessä monet henkilöt ja järjestöt työskentelevät luonnon ja kulttuurin tasapainon hyväksi mm. kulttuurienvälisen kasvatuksen, ihmistenvälisen solidaarisuuden ja kestävän kehityksen edistämiseksi, ja

kehottaa esperantoliikettä yhteistyöhön muiden järjestöjen ja liikkeiden kanssa paikallisten kulttuurien ja luonnonympäristöjen suojaamiseksi ja kehittämiseksi koko maailmassa.