Aliĝo / Ilmoittautuminen

    Vintraj Tagoj (VT) / Talvipäivät 11.–12.3.2023 Jyväskylä    Pagu al la konto de EAF / Maksa Suomen Esperantoliiton tilille:
          FI82 ‍5721 ‍1520 ‍2859 ‍38
    Bv. uzi la VT-referencnumeron 4640 (ne skribu aliajn informojn en la pagilo) / Käytä viitenumeroa 4640 (ei muita tietoja viite- tai viestikenttään maksun yhteydessä).