Suomen Esperantoliitto ry

Suomen Esperantoliitto ry – Esperanto-asocio de Finnlando
Ĉefpaĝo Novaĵoj Eventoj Vendejo Pri la asocio

Pri la asocio

Esperanto-Asocio de Finnlando (EAF, Suomen Esperantoliitto ry) estas organizo de finnaj esperantistoj. Ĝi estis fondita en aprilo 1907, kaj havas momente ĉ. 400 membrojn. La membroj estas organizataj en 8 lokaj kluboj/rondoj kaj fakaj organizoj: ELFI (Esperanto-Ligo de Finnaj Instruistoj), Steleto (Blindula Esperantoasocio) kaj la junulara sekcio de EAF, FEJO (Finna Esperanto-Junulara Organizo).

EAF estas landa asocio de UEA (Universala Esperanto-Asocio, la tutmonde funkcianta, plej granda Esperanto-Organizaĵo) kaj membras en la finna sekcio de UN.

Celo de la organizaĵo estas kolekti la parolantojn en Finnlando kaj disvastigi informojn pri la internacia lingvo Esperanto inter la loĝantaro. Bazo estas la kredo, ke la internacie neŭtrala lingvo Esperanto solvas lingvajn problemojn en samnivela komunikado kaj peras kulturajn valorojn inter diversaj popoloj.

La oficejo situas en Siltasaarenkatu 15 C 65, 00530 Helsinki (proksime al la bazaro de Hakaniemi kaj la Kallio-preĝejo). Marde inter 17h00 kaj 19h00 la oficejo estas malferma al la publiko dum deĵora tempo. Eblas ankaŭ alvoki telefone (044 2642 742). Pri pliaj ebloj rigardu informojn de Esperanto-klubo de Helsinki.

Ĉefaj aranĝoj estas la Vintraj tagoj en februaro/marto kun jarkunveno, kaj la Aŭtunaj Tagoj kun pli kultura programo kaj kutime internaciaj gastoj.

Organo de EAF estas Esperanta Finnlando (Esperantolehti), kiu aperas 5 fojojn jare. Ekzistas ankaŭ libroservo, de kie aĉeteblas lernomaterialoj kaj plu.


Pli granda mapo

 

Kopirajto 2011– Esperanto-Asocio de Finnlando