Esperanton päivä 26.7.2018

Esperanto, reilua viestintää


(julisteen erikieliset versiot löytyvät tämän linkin takaa)

Heinäkuun 26. päivänä 1887 ilmestyi Varsovassa pieni kirjanen Kansainvälinen kieli, jonka tekijänimimerkin Doktoro Esperanto, ”Toiveikas Tohtori”, mukaan kieltä alettiin nimittää. Nuori silmälääkäri Ludwik Zamenhof (1859–1917) toivoi suunnitelmastaan puolueetonta, reilua yhteiskieltä.

Esperantosta sellainen tuli, kulttuurikieli joka elää edelleen. Zamenhof lainasi sanastoa olemassaolevista kielistä, laati kieliopin mahdollisimman helposti omaksuttavaksi ja luopui kaikista tekijänoikeuksista samaan tapaan kuin Linus Torvalds luotuaan lähdekoodi Linuxin.

Zamenhofia ihanteineen on usein kutsuttu idealistiksi. Häneen sopii tunnus ”olla realisti, vaatia mahdottomia”. Ajattelustaan hän on kirjoittanut mm: ”Rakkaus kotimaahan, omaan kieleen ja perittyyn uskontoon on luontaista, mutta henkilökohtaista: ei pidä tyrkyttää kansallisia tai muita erityisominaisuuksiaan muille eikä pitää erottavia asioita hyveenä, tehdä niistä jumalankuvaa tai taistelulippua.” Tuo vaatimus on aina ajankohtainen.

Ensimmäinen suomalainen esperantisti lienee ollut professori G.J. Ramstedt (1873–1950). Ensimmäinen suomenkielinen oppikirja ilmestyi v. 1904. Tohtori Nino Runeberg (1874–1934, J.L. Runebergin pojanpoika) oli vuonna 1907 perustetun Suomen Esperantoliiton ensimmäinen puheenjohtaja.

Esperantoksi on syntynyt laaja ja monimuotoinen kulttuurielämä monine yhteisöineen ja järjestöineen. Noin viidessä ihmissukupolvessa nerokkaasta suunnitelmasta on vakiintunut elävä kieli, jota pitää yllä pysyvä ja lukuisa käyttäjäjoukko, kirjallisuus, lehdet, verkkosivut sekä kulttuuri- ja järjestötapahtumat.

Suurin vuotuistapahtuma, Universala Kongreso de Esperanto, kesäinen järjestö-, kulttuuri- ja matkailuviikko, kokoaa tavallisesti parituhatta henkeä lähes sadasta maasta. Suomessa se on järjestetty 1922 ja 1969 Helsingissä  sekä 1995 Tampereella. Ensi vuoden kongressi on Lahdessa  20.–27.7.2019.

Verkkosivulta www.lernu.net voi opiskella kieltä ja www.esperanto.fi hakea yhteystietoja ja tapahtumia. Verkkohaku esperanto-sanalla antaa  joukoittain osumia eri sivuille. Sovellus Amikumu auttaa löytämään omalta lähialueelta esperanton käyttäjiä.

Tuomo Grundström
Suomen Esperantoliitto ry, puheenjohtaja

Tuomo Grundström, liiton puheenjohtaja, puh. 0440 199766, eafprezidanto[ät]esperanto.fi
Tiina Oittinen, liiton sihteeri, puh. 050 549 4709, eafsekretario[ät]esperanto.fi
Börje Eriksson, liiton hallituksen jäsen, Lahti, puh. 040 779 3487, bovoeo73[ät]gmail.com