ESPERANTOLIITON TALVIPÄIVÄT SEINÄJOELLA 13.–15.3.2020

Suomen Esperantoliiton talvipäivät ja vuosikokous pidetään Seinäjoella 13.–15.3.2020 hotelli-ravintola Almassa kaupungin keskustassa. Ohjelmassa on mm. kaksi Aki Kaurismäen elokuvaa, jotka esitettiin esperantoksi tekstitettyinä viimekesäisessä Esperanton 104. maailmankongressissa Lahdessa. Kongressi – neljännen kerran Suomessa – kokosi lähes tuhat asianharrastajaa 57 maasta. Talvipäivillä kuullaan myös luentoja Suomea ja kansainvälistä esperantistiyhteisöä yhdistävistä asioista.

Esperanto on kaikille yhteinen, kansallisuus- ja valtiosidonnaisuuksista vapaa yhteiskieli. ”Keinotekoisena” suunnitelmakielenä se ei suinkaan ole ainoa, mutta tämä L.L.Zamenhofin vuonna 1887 julkaisema kieliprojekti on niistä se, josta on tullut elävä kieli yhteisöineen ja kulttuureineen. Talvipäivien osanottajat ovat tätä yhteisöä.

Tervetuloa mediatilaisuuteen hotelli Almaan perjantaina 13.3. klo 15.00 (os. Ruukintie 4). Esitteillä on mm. suomalaista kirjallisuutta esperantoksi, kuten J.E.Leppäkosken kääntämä Kalevala. Näytteenä kielestä Juha Metsäkallas antaa otteen Lahden kongressissa pitämästään suomen pikakurssista esperantisteille. Esperantoliiton hallituksen jäsenet ovat läsnä kertomassa esperanton kielestä ja kulttuurista ja vastaamassa kysymyksiin.

Talvipäivien ohjelma on Suomen Esperantoliiton kotisivulla www.esperanto.fi ja myös liiton Facebook-sivulla Esperanto-Asocio de Finnlando. Kieltä voi opiskella tietoverkossa monikielisellä – myös suomeksi – sivulla lernu.net ja duolingo.com.

Lisätietoja:
Tuomo Grundström, Rauma, Suomen Esperantoliiton puheenjohtaja
puh. 0440-199766, s-posti: tuomo.grundstrom[ät]gmail.com tai eafprezidanto[ät]esperanto.fi

Tiina Oittinen, Turku, Suomen Esperantoliiton sihteeri
puh. 050-5494709, s-posti: eafsekretario[ät]esperanto.fi