Hallitus

Esperantoliiton hallitus 2020

• Tuomo Grundström, puheenjohtaja
• Päivi Saarinen, varapuheenjohtaja
• Tiina Oittinen, sihteeri
• Tiina Kosunen, rahastonhoitaja
• Paula Niinikorpi, kirjanpitäjä
• Arja Kuhanen, jäsen
• Juha Metsäkallas, jäsen
• Tapani Aarne, varajäsen
• Börje Eriksson, varajäsen
• Sylvia Hämäläinen, varajäsen

!!! Sähköpostiosoitteita (puheenjohtaja, sihteeri jne.)