Hallitus

Esperantoliiton hallitus 2021

• Tuomo Grundström, puheenjohtaja
• Juha Metsäkallas, varapuheenjohtaja
• Tiina Oittinen, sihteeri
• Tiina Kosunen, rahastonhoitaja
• Paula Niinikorpi, kirjanpitäjä
• Sylvia Hämäläinen, jäsen
• Arja Kuhanen, jäsen
• Tapani Aarne, varajäsen
• Börje Eriksson, varajäsen
• Päivi Saarinen, varajäsen

!!! Sähköpostiosoitteita (puheenjohtaja, sihteeri jne.)

Esperantoliiton puheenjohtajat

Nino Runeberg (1907–1912)
Albin Sandström (1912–1926)
Hugo Salokannel (1926–1936)
Gustaf John Ramstedt (1936–1941)
Uuno Pesonen (1941–1950)
Yrjö Kuorikoski (1950–1956)
Vilho Setälä (1956–1966)
Irja Klemola (1966–1973)
Pekka Virtanen (1973–1975)
Oskari Lehtivaara (1975–1985)
Harri Laine (1985–1987)
Jukka Laaksonen (1987–1992)
Synnöve Mynttinen (1992–1994)
Jukka Pietiläinen (1994–1998)
Jukka Laaksonen (1998–2002)
Anna Ritamäki (2002–2008)
Tuomo Grundström (2008– )