Hallitus

Esperantoliiton hallitus 2020

• Tuomo Grundström, puheenjohtaja
• Päivi Saarinen, varapuheenjohtaja
• Tiina Oittinen, sihteeri
• Tiina Kosunen, rahastonhoitaja
• Paula Niinikorpi, kirjanpitäjä
• Arja Kuhanen, jäsen
• Juha Metsäkallas, jäsen
• Tapani Aarne, varajäsen
• Börje Eriksson, varajäsen
• Sylvia Hämäläinen, varajäsen

!!! Sähköpostiosoitteita (puheenjohtaja, sihteeri jne.)

Esperantoliiton puheenjohtajat

Nino Runeberg (1907–1912)
Albin Sandström (1912–1926)
Hugo Salokannel (1926–1936)
Gustaf John Ramstedt (1936–1941)
Uuno Pesonen (1941–1950)
Yrjö Kuorikoski (1950–1956)
Vilho Setälä (1956–1966)
Irja Klemola (1966–1973)
Pekka Virtanen (1973–1975)
Oskari Lehtivaara (1975–1985)
Harri Laine (1985–1987)
Jukka Laaksonen (1987–1992)
Synnöve Mynttinen (1992–1994)
Jukka Pietiläinen (1994–1998)
Jukka Laaksonen (1998–2002)
Anna Ritamäki (2002–2008)
Tuomo Grundström (2008– )