Kansainvälisen äidinkielen päivän 21.2.2020 julkilausuma

Esperanton maailmanliiton (UEA, Universala Esperanto-Asocio) Kansainvälisen äidinkielen päivän 21.2.2020 julkilausuma
 
YK ja sen jäsenmaat ovat määritelleet laadukkaan kasvatuksen yhdeksi niistä kestävän kehityksen seitsemästätoista tavoitteesta, jotka on saavutettava vuoteen 2030 mennessä. Se merkitsee

• Alkeis- ja jatkokoulutusta kaikille
• Varhaiskasvatusta kaikille
• Kaikkien nuorten luku- ja kirjoitustaitoa
• Sukupuolten tasa-arvoa
• Toimivia koulutiloja
• Päteviä opettajia

On siis voitava käydä koulua pätevien opettajien johdolla.

Se sisältää vaatimuksen, että opetus on kielellä, jota oppilaat ymmärtävät.

Niin ei ole kaikkialla laita. Monissa maissa ja monilla alueilla ei ole äidinkielistä alkeisopetustakaan, mikä on miljoonien lasten koulutien ylivoimainen kynnys. Se ei ole vain hukattua rahaa, rakentamista ja muuta työtä, se on myös latistettua nuorta elämää.
 
Niinpä UNESCO on julistanut helmikuun 21. päivän Kansainväliseksi äidinkielen päiväksi. Se muistuttaa äidinkielisen kouluopetuksen tärkeydestä. Lapsi oppii nopeammin lukemaan ja kirjoittamaan ja muut opiskelutaidot kielellä, jonka osaa – ummikkona alkaminen on vastaavasti vaikeaa ja hämmentävää.

Äidinkielen päivä muistuttaa myös siitä, että monin paikoin maailmalla kansankielillä ei ole lainkaan virallista asemaa, minkä seurauksena on niitten puhujien yhteiskunnallinen syrjintä ja heidän kulttuurinsa vieroksuminen.

Yhtenä harvoista kielikysymyksiin keskittyvistä kansainvälisistä järjestöistä Esperanton maailmanliitto kannattaa päättäväisesti Äidinkielen päivän kielellisen oikeudenmukaisuuden tavoitteita. UNESCO:n pääjohtaja Audrey Azoulay lausui v. 2018: ”Järjestömme jakaa esperantoliikkeen kanssa yhteiset arvot: rauhanrakentamisen, kansojen välisen sopusoinnun, kulttuurierojen kunnioituksen, rajat ylittävän solidaarisuuden.”
 
Esperanton maailmanliitto UEA kannattaa omakielistä kasvatusta ja kielellistä oikeuden-mukaisuutta. UEA toimii näitten tavoitteiden edistämiseksi samalla kun se edistää yhteiskieli esperanton asiaa ja vetoaa kaikkiin kestävää kehitystä tavoitteleviin tahoihin kielioikeuksien puolesta.

Alkuperäinen teksti (esperantoksi): Deklaro de UEA okaze de la Internacia Tago de la Gepatra Lingvo, 21 februaro 2020