ESPERANTO LAHTEEN JO 2018

Lahden seudun matkailuoppaat opiskelevat esperantoa maailmankongressia varten

Suomen Esperantoliiton kesäkurssi vuonna 2018 on alkusoittona seuraavan vuoden suurtapahtumaan, maailmankongressiin Lahdessa. Esperantoa opiskellaan usean opettajan johdolla ja sitä käytetään myös vapaa-aikana.

Neljä Lahden seudun matkailuopasta on ottanut varaslähdön aloittamalla esperanton kielen ja kulttuurin opiskelun jo tammikuussa. Kesällä he ovat valmiita testaamaan taitojaan kesäkurssilaisten kanssa. Lahden opasryhmän opiskelua ohjaavat Esperantoliiton sihteeri Tiina Oittinen Turusta sekä liiton hallituksen jäsen Börje Eriksson Lahdesta. Kurssitapaaminen on kerran kuussa Lahdessa, seuraavan kerran 23.3.

Lahden kesäkurssi järjestetään 5.–9.6.2018 Wellamo-opiston tiloissa. Pääopettaja puolalainen Nina Pietuchowska käyttää opetuksessa ainoastaan esperantoa. Suomenkielistä alkeisryhmää vetää tamperelainen Sylvia Hämäläinen. Odotamme kurssille opiskelijoita eri puolilta Suomea ja bonuksena saattaa paikalle tulla innokkaita esperantististeja maan ulkopuolelta.

Päivittäin opiskellaan pienryhmissä 5–6 tuntia, opiskelun pääpainona on puhutun kielen käyttäminen. Vapaa-aikana tutustutaan Lahteen ja saadaan vinkkejä maailmankongressia varten. Mukana yhteistyössä on Lahden seudun matkailuoppaiden lisäksi Lahden Seutu – Lahti Region Oy.

Kurssi järjestetään yhteistyössä Wellamo-opiston ja Suomen opettajien esperantoyhdistyksen kanssa.

Lisätietoja:

Tiina Oittinen, sihteeri ja kurssivastaava, Suomen Esperantoliitto, puh. 050 549 4709, eafsekretario[ät]esperanto.fi
Börje Eriksson, kurssi-isäntä ja liiton hallituksen jäsen, Lahti, puh. 040 779 3487, bovoeo73[ät]gmail.com
Päivi Oksanen, puheenjohtaja, Lahden seudun oppaat ry, puh. 050 375 7334, paivi.oksanen[ät]gmail.com
Heli Vepsäläinen, yhteyspäällikkö Lahden Seutu – Lahti Region Oy, puh. 0440 212 990, heli.vepsalainen[ät]lahtiregion.fi
Anja Kivivuori, suunnittelijaopettaja, Wellamo-opisto, puh. +358 50 398 5867, anja.kivivuori[ät]wellamo-opisto.fi