Tiedot

ESPERANTOLEHTI (Esperanta Finnlando, Esperantobladet)
Kielipoliittinen kulttuurilehti, Suomen Esperantoliitto ry:n äänenkannattaja
Perustettu: 1907 “Finna Esperantisto”, 1918 “Esperanta Finnlando” 1918–23, 1948–53, 1959–1987. “Esperantolehti” 1989 lähtien.

ISSN-tunnus: 0787-8206

Julkaisija/Kustantaja:
Suomen Esperantoliitto ry – Esperanto-Asocio de Finnlando (EAF)
eaf[ät]esperanto.fi

Vast. toimittaja: Juha Metsäkallas
Taitto: Maisan paja, Pori
Painopaikka: Plusprint, Ulvila
Painosmäärä: 200 kpl

Tilaushinta:
• sisältyy EAF:n jäsenmaksun hintaan
• 25 € /vuosi ei-jäseniltä, lisälehti
• 16 € / vuosi jäsenyhdistysten jäsenille

Ilmoitushinnat:
Ulkopuoliset mainostajat:
• 1/1 sivua 100 €
• 1/2 sivua 60 €
• 1/4 sivua 40 €
Jäsenet:
• 1/1 sivua 50 €
• 1/2 sivua 30 €
• 1/4 sivua 20 €