Osoitteet

sähköpostiosoitteita

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa +@esperanto.fi, jossa alkuosan ”+”-merkki korvataan seuraavasti:
  eafprezidanto – puheenjohtaja
  eafsekretario – sihteeri
  eafkasisto – rahastonhoitaja
  eafmendoj – tilaukset Esperantoliitolta
  eaf – EAF, Esperantolehti
  cefdelegito – UEA:n asiat (maksut ja ilmoittautumiset)

  fejo – FEJO (Finnlanda Esperantista Junulara Organizo)

KESKUSTELUlista

Keskustelulista on tarkoitettu suomalaisten esperantistien väliseen mielipiteiden vaihtoon esperantoon liittyvistä asioista. Lista toimii samalla Esperantoliiton tiedotuskanavana. Viestien kieli on pääasiassa esperanto.

Listan sähköpostiosoite: eaf-informo[ät]esperanto.fi
(huomaa: aiempi Yahoo-postituslista poistui 15.12.2020)

Liittyäksesi listalle lähetä pyyntö listan ylläpitäjälle: eaf-informo-owner[ät]esperanto.fi

(Liiton jäsenillä, hallituksella ja Esperantolehden toimituskunnalla on omat postituslistansa.)

Esperantoliitto sosiaalisessa mediassa

Esperantoliitto on Facebookissa ja Twitterissä tunnuksella  finnlando.
Esperanton maailmankongressi 2019: aihetunnus on Lahtio2019.

Sivua päivitetty viimeksi: 2022-06-06