Osoitteet

Suomen Esperantoliitolla ja Helsingin esperantoseuralla on yhteinen toimisto Kalliossa Hakaniemen metroaseman lähituntumassa.

Yleisiä sähköpostiosoitteita

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa +@esperanto.fi, jossa alkuosan ”+”-merkki korvataan seuraavasti:
eafprezidanto – puheenjohtaja
eafsekretario – sihteeri
eafkasisto – rahastonhoitaja
eafmendoj – tilaukset Esperantoliitolta
cefdelegito – UEA:n asiat (maksut ja ilmoittautumiset)
retejo – Esperantoliiton sivuston ylläpitäjä
kursoj – voit tiedustella Suomessa järjestettävistä kursseista
eaf – Esperantolehteen liittyvät asiat

KESKUSTELUlista

Postituslista on tarkoitettu suomalaisten esperantistien väliseen mielipiteiden vaihtoon esperantoon liittyvistä asioista. Lista toimii samalla Esperantoliiton tiedotuskanavana. Viestien kieli on pääasiassa esperanto.

Listan osoite on: eaf-informo[ät]esperanto.fi
(huomaa: aiempi Yahoo-postituslista poistui 15.12.2020)

Liiton jäsenillä, hallituksella ja Esperantolehden toimituskunnalla on omat postituslistansa.

Esperantoliitto sosiaalisessa mediassa

Esperantoliitto on Facebookissa ja Twitterissä tunnuksella  finnlando.
Esperanton maailmankongressi 2019: aihetunnus on Lahtio2019.

Sivua päivitetty viimeksi: 2020-12-09