Suomalaiset valmistautuvat esperanton maailmankongressiin

Yhteiskieli esperanton käyttäjien vuotuinen maailmankongressi on järjestökokous, mutta myös ja varsinkin kulttuuri- ja matkailutapahtuma. Se on nyt 104. kerran ja Suomessa neljännen kerran, 20.–27.7.2019 Lahdessa. Talkooväki valmistautuu tehtäviinsä ja virkistää kielitaitoaan seminaarissa ja kesäkurssilla kesäkuun ensimmäisellä viikolla.

Ne ovat 5.–9.6.2019 hotelli Opiston Kunkun tiloissa kielikurssi keskiviikosta perjantaihin, viikonloppuna kerrataan käytännön tehtäviä. Kurssin pääopettaja on puolalainen Nina Pietuchowska, ja alkeisryhmää vetää suomeksi tamperelainen Sylvia Hämäläinen. Osanottajia on kolmisenkymmentä.

Kurssilla opiskellaan päivittäin 5–6 tuntia ennen kaikkea puhekieltä. Tutustutaan Lahden keskustaan, jotta toispaikkakuntalaisetkin osaavat sitten kertoa kaupungista kongressilaisille. Lauantaina ohjelmassa on kaupunkisuunnistus.

Maailmankongressiin odotetaan noin tuhatta osallistujaa ainakin 55 maasta. Eniten Japanista, Kiinasta, Etelä-Koreasta sekä Euroopasta ja Amerikasta (mm. Brasilia, Kanada, USA). Kielenä käytetään yksinomaan esperantoa niin luennoilla, tapaamisilla kuin retkillä. Mukana järjestelyissä on myös Lahden seudun matkailuoppaat ja Lahden Seutu – Lahti Region Oy sekä pääkongressipaikka Isku Areena.

Lisätietoja:
Tiina Oittinen, sihteeri ja kurssivastaava, Suomen Esperantoliitto ry, puh. 050 549 4709, eafsekretario@esperanto.fi
Börje Eriksson, kurssi-isäntä ja liiton hallituksen jäsen, Lahti, puh. 040 779 3487, bovoeo73[ät]gmail.com
Päivi Oksanen, puheenjohtaja, Lahden seudun oppaat ry, puh. 050 375 7334, paivi.oksanen[ät]gmail.com
Tuomo Grundström, Suomen Esperantoliiton pj, puh. 0440 199 766, eafprezidanto[ät]esperanto.fi

Lisätietoja esperantosta:
www.esperanto.fi (Suomen Esperantoliiton kotisivut)
uea.org (Esperanton maailmanliiton, UEA, kotisivut)
lernu.net (monikielinen opiskelusivusto