Jäsenyys

Jäsenyys Suomen Esperantoliitossa

Voit olla jäsenenä Suomen Esperantoliitossa kahdella tavalla joko
(1) suoraan henkilöjäsenenä, jolloin jäsenmaksu on 22 € (2020). Jäsenmaksuun sisältyy myös Esperantolehti (5 numeroa / vuosi) tai
(2) jäsenyhdistyksen kautta, jolloin jäsenyhdistys maksaa jäsenmaksun puolestasi, koska jokainen jäsenyhdistyksen jäsen on myös Esperantoliiton jäsen. Esperantolehti ei sisälly automaattisesti jäsenyhdistyksen jäsenmaksuun, joten varmista asia järjestösi rahastonhoitajalta.
> Lisäinfoa: katso sääntöjen kohta 5

Nino Runeberg -seuran jäsenyys

Voit halutessasi tukea Esperantoliiton toimintaa liittymällä Nino Runeberg -seuran jäseneksi. Nino Runeberg -seuran jäsenmaksu on tänä vuonna (2020) 44 € (← 2 x 22 €).

Maksa jäsenmaksu(t) Suomen Esperantoliiton tilille FI82 5721 1520 2859 38. Ilmoita myös liiton sihteerille yhteystietosi mm. lehden postitusta varten. Sihteerin yhteystiedot löydät täältä.
Suomen Esperantoliitto ry
[…]