Elämäkerta

Lazar Markovitš Zamenhofin elämäkerta lyhyesti aikajärjestyksessä

Tekijän luvalla Aleksander Korženkovin teoksesta Homarano (Kaliningrad 2009)

1859
Joulukuun 15. (“vanhaa lukua” 3.12.) Białystokissa Mordka (Mark Fabianovitš) ja Liba Rohla (Rozalia) Zamenhofille syntyy esikoispoika Leizer (Lazar).
1869
Elokuu: Aloittaa koulun Białystokin reaalikymnaasissa, mutta keskeyttää sairastumisen vuoksi.
1870
Elokuu: Aloittaa koulun uudelleen.
1873
Elokuu: Aloittaa neljännen luokan, mutta käy sitä vain neljä kuukautta.
Joulukuu: Perhe muuttaa Varsovaan.
1874
Elokuu: Aloittaa koulun Varsovan mieskymnaasissa n:ro 2.
1878
Joulukuun 17. Ludwik juhlii luokkatovereineen omaansa ja Lingwe Uniwersalan syntymäpäivää.
1879
Touko-kesäkuu: Kymnaasin viimeisen, kahdeksannen luokan päättötutkinnot.
Heinäkuun 27. saa ylioppilastodistuksen ja koulun hopeamitalin.
Elokuu: Ilmoittautuu Moskovan yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan.
Syyskuu: Aloittaa lääketieteen opinnot.
1880
Laatii jiddišin (“juutalaissaksan”) kieliopin.
1881
Maaliskuun 13. tsaari Aleksanteri II murhataan. Olot Venäjällä käyvät epävakaiksi.
Toukokuu: Suorittaa tutkinnon Moskovaan ja päättää jatkaa opintojaan Varsovassa.
Kesä: Laatii kaksi Lingvo Universala -suunnitelman vihkoa.
Syyskuu: Aloittaa kolmannen opintovuotensa Varsovan yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa.
1882
Tammi-helmikuu: Artikkeli Mitä siis lopultakin ontehtävä? venäjänkielisessä juutalaisviikkolehti Razsvetissa.
Helmikuu: Perustaa varhaissionistisen Šeerit Israel -yhdistyksen.
Huhtikuun 7. ilmestyy artikkeli Eteenpäin yhteisen lipun alla! Razsvet-lehdessä.
Elokuu: Lingvo Universala -käsikirjoituksen kolmas vihko.
1883
Elokuun 18. osallistuu varsovalaisen Hibat Cion -ryhmän perustavaan kokoukseen ja valitaan sen toimeenpanevan komitean puheenjohtajaksi.
Marraskuun 30. kirje juutalaisen nuorsosialistiryhmä Bilun jäsenille.
1884
Saa vuoden lopulla opintonsa päätökseen.
1885
Helmi–toukokuu: Lääkärinä Veisiejaissa (nyk. Liettuassa).
Touko-marraskuu: Erikoistumassa Varsovan juutalaisen sairaalan silmätautiosastolla.
Joulu-toukokuu: Silmälääkärinä Płockissa Puolassa.
1886
Touko-kesäkuu: Erikoistumisopintoja Wienissä.
Syksy: Tutustuu Kejla (Klara) Zilbernikiin.
1887
Maaliskuun 30. Lazar Zamenhofin ja Klara Zilbernikin kihlaus.
Kesäkuun 2. sensuurin painatuslupa ensimmäiselle venäjänkieliselle kansainvälisen kielen oppikirjalle.
Heinäkuun 26. Ensikirjan julkaisulupa. Tätä päivämäärää pidetään esperanton syntymäpäivänä.
Elokuun 9. Lazarin ja Klaran häät.
Syksy: Ensikirjan ranskan-, saksan- ja puolankieliset laitokset ilmestyvät.
1888
Tammikuu: Ilmestyy Dua libro de l’lingvo internacia, Toinen kirja.
Kesäkuun 11. syntyy poika Adam.
Syyskuun 24. anomus Painoasiain Keskushallinnolle La Internaciulo -viikkolehden julkaisemiseksi.
Lokakuun 15. anomus hylätään.
1889
Tammi-helmikuu: Plena vortaro rusa–internacia ja Meza vortaro internacia–germana, sanakirjat venäjä–esperanto ja esperanto–saksa.
Syyskuun 1. La Esperantisto -lehden ensimmäinen numero.
Marraskuu: Silmälääkäriksi Hersoniin Venäjälle.
Joulukuun 13. syntyy tytär Sofia.
1890
Maaliskuun 25. perustetaan Esperantistien kansainvälinen liitto.
Toukokuu: Paluu Varsovaan Nowolipki-kadulle.
Syksy: La Espero (Toivo) -runo ilmestyy venäjänkielisessä oppikirjassa esperantoksi ja venäjäksi. Se omaksutaan myöhemmin esperantistien tunnuslauluksi.
Joulukuu: Liitto lakkaa aloittamatta varsinaista toimintaa.
1891
Joulukuu: Päättää keskeyttää talousvaikeuksien vuoksi La Esperantiston julkaisemisen, mutta Wilhelm Heinrich Trompeter ottaa maksaakseen julkaisukustannukset ja maksaa Zamenhofille toimittajan palkan.
1892
Elokuun 31. kuolee Zamenhofin äiti Rozalia.
1893
Tammikuu: Perustetaan Internacia Ligo Esperantista, Kansainvälinen esperantistiliitto, jonka tehtäväksi määrätään kieliasiaäänestysten hoitaminen. Zamenhofista tulee liiton sihteeri.
Elokuu: Universala Vortaro, perussanakirja, joka selittää 1 710 sanaa ranskaksi, saksaksi, englanniksi, venäjäksi ja puolaksi.
Lokakuu: Muutto Grodnoon.
1894
Tammikuu: Aloittaa Esperantisto-lehdessä kielen muutosehdotuksen julkaisemisen.
Marraskuun 15. muutosehdotukset hylätään äänestyksessä. 
Ekzercaro, normittava harjoituskirja, ja Hamletin käännös.
1895
Elokuu: Esperantisto-lehden numero 5–6/1895 jää sen viimeiseksi. Zamenhof lopettaa muutamaksi vuodeksi lähes kaiken esperantotoimintansa.
1896
Tutkii yhdessä Vilhelm Šenbergin kanssa Grodnon kaikkien koululaisten näön.
1897
Palaa Varsovaan, asettuu Dzika-kadulle.
1900
Elokuun 3. Louis de Beaufront pitää Ranskan tiedeakatemiassa Pariisissa esitelmänsä Kansainvälisen kielen aate, sen olemus ja tulevaisuus (ilmestynyt suomeksi tällä nimellä Otavan esperantosarjan numerona 2 v. 1919).
1901
Huhtikuu: Ilmestyy venäjänkielinen pamfletti Hillelismi. Suunnitelma juutalaiskysymyksen ratkaisemiseksi.
Elokuun 6. sopimus pariisilaisen Hachette-kustantamon kanssa antaa taloudellista turvaa ja väljyyttä.
1902
Zamenhof alkaa palata aktiiviseen esperantotyöhön.
1903
Marraskuu: Fundamenta Krestomatio, Zamenhofin toimittama laaja kieltä normittava lukukirja ilmestyy.
1904
Tammikuun 29. syntyy tytär Lidia.
1905
Tammikuun 22. puhkeaa Venäjän ensimmäinen vallankumous.
Heinäkuu: Fundamento de Esperanto ilmestyy. Sen päätetään samana vuonna pidetyssä ensimmäisessä maailmankongressissa olevan kielen perusteos, sen perusrakenteen pysyvyyden tae.
Heinäkuun 29. Zamenhof nimitetään Ranskan kunnialegioonan ritariksi.
Elokuun 5.–12. ensimmäinen esperanton maailmankongressi Boulogne-sur-Merissä Ranskassa.
1906
Tammikuu: Julkaisee Hillelismin opinkappaleet Ruslanda Esperantisto -lehdessä.
Maaliskuu: Julkaisee ekumenianäkemyksensä pamfletissa Homaranismo (ihmiskunnan osana oleminen, ihmisyysoppi).
Elokuun 27. – syyskuun 5. toinen maailmankongressi Genèvessä Sveitsissä.
Syyskuu: Ilmestyy La Revuo -lehden ensimmäinen numero. Sen perusti Carlo Bourlet Zamenhofin maailmankirjallisuudesta tekemien
käännösten julkaisemista varten.
Lokakuun 15.–23. osallistuu kielimuutoksia käsittelevään neuvonpitoon Brysselissä ja Pariisissa.
1907
Elokuun 12.–17. kolmas maailmankongressi Cambridgessä Englannissa.
 Lokakuun 15.–24. La Delegacia Komitato, muutosmielisten muodostama toimikunta, kokoontuu Pariisissa ja hyväksyy joukon kielimuutoksia, Ido-projektin.
Marraskuun 30. kuolee Zamenhofin isä Mark Fabianovitš Samenhof.
 Gogolin Reviisorin käännös ilmestyy.
1908
Tammikuun 18. katkaisee välinsä Delegacia Komitatoon.
Elokuun 16.–22. neljäs maailmankongressi Dresdenissä Saksassa.
 Käännöksiä: Goethen Ifigeneia Tauriissa, Schillerin Rosvot
ja Molièren Georges Dandin.
1909
Syyskuun 5.–11. viides maailmankongressi Barcelonassa Espanjassa.
1910
Huhtikuun 20.–25. Venäjän esperantistien kongressi Pietarissa.
Elokuun 14.–20. kuudes maailmankongressi Washingtonissa Yhdysvalloissa.
 Eliza Orzeszkon Martan käännös puolan kielestä, teokset Lingvaj Respondoj (Vastauksia kieliaiheisiin kysymyksiin)
ja Proverbaro Esperanta (Sananlaskuaarrearkku).
1911
Heinäkuun 26.–29. osallistuu kirjallisella puheenvuorolla Lontoon
rotuasiain kongressiin, jonka tavoitteena oli kaataa “ihmisrotujen” eriarvoisuuteen nojaava ajattelutapa.
Elokuun 20.–27. seitsemäs maailmankongressi Antwerpenissa Alankomaissa.
1912
Elokuun 11.–18. kahdeksas maailmankongressi Krakovassa Puolassa.
1913
Toukokuu: Homaranismo-pamfletti ilmestyy Zamenhofin omalla nimellä.
Elokuun 24.–31. yhdeksäs maailmankongressi Bernissä Sveitsissä.
1914
Elokuun 1. kymmenenteen maailmankongressiin Pariisiin matkalla olleet Zamenhofit pysäytetään Saksan Kölnissä sodan puhkeamisen vuoksi. Kongressi, siihen mennessä suurin – yli 3 700 ilmoittautunutta – estetään kokoontumasta.
Elokuun 15. palaa Varsovaan pitkän ja hankalan matkan jälkeen. Ainoa käynti Suomessa on tältä evakkomatkalta, joka vei puolueettoman Ruotsin ja tsaarivaltakunnan suuriruhtinaanmaan kautta.
Lokakuun 18. julkaisee suunnitelman yleisinhimillistä uskontoa pohtivan kongressin kokoonkutsumiseksi.
Joulukuu: Laatii ohjelmakirjoituksen Vetoomus diplomaateille: Suursodan jälkeen.
1915
Maaliskuun 3. Vanhan Testamentin käännös valmistuu.
 Aloittaa Andersenin satujen käännöstyön.
 Ehdottaa esperantoon muutoksia, jotka
olisivat kertakaikkinen ja lopullinen reformi.
1917
Helmikuun 15. Ihmisyysoppi (Homaranismo)-ohjelmakirjoituksen viimeinen versio.
Maaliskuu: Alkaa laatia esseetä otsikolla Jumalasta ja kuolemattomuudesta.
Kuolee huhtikuun 14., hautajaiset 16. päivänä.