Esperantokurssi Lahdessa 5.–9.6.2018

Suomen Esperantoliiton kesäkurssi vuonna 2018 on alkusoittona vuoden 2019 suurtapahtumaan, maailmankongressiin Lahdessa.
Esperantoa opiskellaan usean opettajan johdolla ja sitä käytetään myös vapaa-aikana. Mukana on myös neljä Lahden seudun matkailuopasta,
jotka ovat aloittaneet esperanton kielen ja kulttuurin opiskelun jo tammikuussa. He pääsevät testaamaan taitojaan kesäkurssilaisten kanssa.

Lahden kesäkurssi järjestetään 5.–9.6.2018 Wellamo-opiston tiloissa. Pääopettaja puolalainen Nina Pietuchowska käyttää opetuksessa ainoastaan esperantoa. Suomenkielistä alkeisryhmää vetää tamperelainen Sylvia Hämäläinen. Opiskelijoita on lähes parikymmentä eri puolilta Suomea.

Päivittäin opiskellaan pienryhmissä 5–6 tuntia, opiskelun pääpainona on puhutun kielen käyttäminen. Vapaa-aikana tutustutaan Lahteen ja saadaan vinkkejä maailmankongressia varten. Maailmankongressiin odotetaan noin 1500 osallistujaa ja sen kielenä käytetään yksinomaan esperantoa niin luennoissa, tapaamisissa kuin retkissä. Mukana kongressijärjestelyissä on Lahden seudun matkailuoppaiden lisäksi Lahden Seutu – Lahti Region Oy.

Suomen Esperantoliiton kesäkurssi järjestetään yhteistyössä Wellamo-opiston ja Suomen opettajien esperantoyhdistyksen kanssa.

Lisätietoja:
Tiina Oittinen, sihteeri ja kurssivastaava, Suomen Esperantoliitto ry,
puh. 050 549 4709, eafsekretario[ät]esperanto.fi
Börje Eriksson, kurssi-isäntä ja liiton hallituksen jäsen, Lahti,
puh. 040 779 3487, bovoeo73[ät]gmail.com
Päivi Oksanen, puheenjohtaja, Lahden seudun oppaat ry,
puh. 050 375 7334, paivi.oksanen[ät]gmail.com
Raija Forsman, toimitusjohtaja, Lahden Seutu – Lahti Region Oy,
puh. 040 516 2803, raija.forsman[ät]lahtiregion.fi
Anja Kivivuori, suunnittelijaopettaja, Wellamo-opisto,
+358 50 398 5867, anja.kivivuori[ät]wellamo-opisto.fi