Zamenhof-päivä 15.12.

Zamenhof-päivä (15. joulukuuta) on esperanton kehittäjän L. L. Zamenhofin (1859–1917) syntymäpäivä. Päivää juhlitaan ympäri maailmaa kertomalla esperanton kielestä ja kulttuurista erilaisissa tapahtumissa, joita esperantoyhdistykset ja -yhteisöt järjestävät sopivana päivänä syntymäpäiväviikolla.

Lehdistötiedote 12.12.2019 : Ludwik Zamenhofin, Doktoro Esperanton päivä 15.12.2019

Zamenhof-linkkejä