100 perusverbiä

NB: (tr) – transitiva verbo; (ntr) – netransitiva verbo

aĉeti (tr) ostaa
ami (tr) rakastaa
atendi (tr) odottaa
aŭdi (tr) kuulla
bati (tr) lyödä
bezoni (tr) tarvita
bruli (ntr) palaa
danki (tr) kiittää
devi (!) täytyä
demandi (tr) kysyä
deziri (tr) haluta, toivoa, toivottaa
diri (tr) sanoa
doni (tr) antaa
esti (ntr) olla
fali (ntr) pudota, kaatua
fari (tr) tehdä
fermi (tr) sulkea
fini (tr) lopettaa
flugi (ntr) lentää
ĝoji (ntr) iloita
halti (ntr) pysähtyä
havi (tr) omistaa, omata
helpi (tr) auttaa
interesi (tr) kiinnostaa
interesegi (tr) kiinnostaa valtavasti
interesigi (tr) saada kiinnostumaan
interesiĝi (ntr) olla kiinnostunut jostakin, harrastaa jotakin
iri (ntr) mennä, kulkea
ĵeti (tr) heittää
kanti (tr) laulaa
komenci (tr) aloittaa
kompreni (tr) ymmärtää
koni (tr) tuntea, muistaa
konsili (tr) neuvoa
konstrui (tr) rakentaa
kredi (tr) uskoa, luulla
kreski (ntr) kasvaa
krii (ntr) huutaa
kuri (ntr) juosta
labori (ntr) työskennellä
lasi (tr) jättää, päästää, sallia
legi (tr) lukea
lerni (tr) oppia, opetella
levi (tr) nostaa
lumi (ntr) valaista, loistaa
manĝi (tr) syödä
manki (ntr) puuttua
memori (tr) muistaa
meti (tr) panna, laittaa, asettaa
militi (ntr) sotia
miri (ntr) ihmetellä
montri (tr) näyttää, osoittaa
morti (ntr) kuolla
movi (tr) liikuttaa
naski (tr) synnyttää
naskiĝi (ntr) syntyä
nomi (nom/i ← nom/o nimi) (tr) kutsua, nimittää
nomiĝi (ntr) olla nimeltään
okazi (ntr) tapahtua
okupi (tr) vallata, miehittää, varata
paroli (ntr tai tr) puhua
pasi (ntr) mennä ohi, kulkea ohi
pensi (tr) ajatella
perdi (tr) kadottaa, hukata, menettää
permesi (tr) sallia
peti (tr) pyytää
porti (tr) kantaa
postuli (tr) vaatia
povi (!) voida, kyetä, pystyä
premi (tr) puristaa, painaa
preni (tr) ottaa
prezenti (tr) esittää, esitellä
provi (tr) kokeilla, koetella, koettaa, yrittää
rakonti (tr) kertoa
regi (ntr tai tr) hallita
renkonti (tr) tavata, kohdata
respondi (tr) vastata
resti (ntr) jäädä
ricevi (tr) saada
rigardi (tr) katsoa, katsella
ridi (ntr) nauraa
rimarki (tr) huomata, panna merkille, huomauttaa
scii (tr) tietää, osata
sekvi (tr) seurata
sendi (tr) lähettää
senti (tr) tuntea
serĉi (tr) etsiä
sidi (ntr) istua
skribi (tr) kirjoittaa
soni (ntr) soida
stari (ntr) seisoa
ŝajni (ntr) näyttää joltakin, tuntua
ŝanĝi (tr) muuttaa toiseksi, vaihtaa
teni (tr) pitää, hillitä, kestää
timi (tr) pelätä
tiri (tr) vetää
trinki (tr) juoda
turni (tr) kääntää, kiertää
uzi (tr) käyttää
veni (ntr) tulla
vidi (tr) nähdä
vivi (ntr) elää
vojaĝi (ntr) matkustaa
voli (!) tahtoa, haluta

(!) bv. vidi la paĝon ĉe PMEG.