Ohjelma

Esperanton kesäkurssi Lahdessa – Somera E-kurso en Lahti 5.–9.6.2018

Kursejo (kurssipaikka): Wellamo-opisto (Wellamo-instituto)
Adreso (osoite): Kirkkokatu 16, 15140 Lahti

Instruisto (opettaja): Nina Pietuchowska, Pollando
Finnalingva instruisto (suomenkielinen opettaja): Sylvia Hämäläinen
Kurso-estroj (kurssi-isännät): Börje Eriksson, Timo Väänänen
Kursorespondeculo (kurssivastaava), helpanta instruisto: Tiina Oittinen

Taga programo – Päivittäinen ohjelma

(ŝanĝoj eblas – muutokset mahdollisia
> ĝisdatigita/päivitetty: 2018-06-02))

Lundo – maanantai 4.6.2018
Antaŭkursa renkonto kaj vespermanĝo por tiuj, kiuj alvenos en Lahti jam lunde (loko kaj tempo informataj pli poste.) – Kurssia edeltävä tapaaminen ja mahdollinen yhteinen illallinen niille, jotka saapuvat Lahteen jo maanantaina (paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin.)

Mardo – tiistai 5.6.2018
9.00 Malfermo de la kurso, la instruistoj kaj gelernantoj prezentas sin, grupiĝo. – Kurssin avaus, opettajien ja opiskelijoiden esittäytyminen. Jakautuminen ryhmiin.
9.30 Instruado. Opetusta (2 h)
11.00 Kafopaŭzo. Kahvitauko opistolla.
11.30 Instruado. Opetusta (2 h)
13.00 Ekiro al la urbo por lunĉo. Lounas kaupungilla.
14.30 Instruado (kun paŭzoj). Opetusta (2 h)
17.00 Paŭzo kaj libera tempo. Eblas viziti sian loĝejon. Tauko ja vapaa-aikaa, käynti majoituspaikoissa tarpeen mukaan
18.00 Rondirado piede en la urbo kun lokaj gvidantoj. Tutustumista kävellen kaupunkiin lahtelaisten kanssa.
19.00 Vespermanĝo. Illallinen.

Merkredo – keskiviikko 6.6.2018
9.30 Instruado. Opetusta (2 h)
11.00 Kafo. Kahvi
11.30 Instruado. Opetusta (2 h)
13.00 Lunĉo en la instituta kafejo. Post lunĉo promenado al la urbodomo. Lounas opistolla. Lounaan jälkeen siirrytään kaupungintalolle.
14.00 Vizito kun ĉiĉeronado en la urbodomo. Tutustuminen oppaan kanssa kaupungintaloon.
15.30 Reveno al la kursejo, instruado. Opetusta kurssipaikalla. (2 h)
17.00 Paŭzo kaj libera tempo. Tauko ja vapaa-aikaa.
18.00 Promenado al Sibeliusdomo en la haveno de Lahti kaj vespermanĝo. Yhteinen kävelyretki Sibeliustalolle ja satamaan sekä illallinen.

Ĵaŭdo – torstai 7.6.2018
9.30 Instruado. Opetusta (2 h)
11.00 Kafo. Kahvi
11.30 Instruado. Opetusta (2 h)
13.00 Lunĉo en la urbo. Lounas.
14.30 Instruado. Opetusta (2,5 h)
17.00 Paŭzo kaj libera tempo. Tauko ja vapaa-aikaa.
17.30 Promenado al komuna vesperumo kaj manĝo. Yhteinen illanvietto ja illallinen.

Vendredo – perjantai 8.6.2018
9.30 Instruado. Opetusta (2 h)
11.00 Kafo. Kahvi.
11.30 Instruado. Opetusta (2 h)
13.00 Lunĉo en la urbo. Lounas.
14.00 Vizito en la preĝejo Ristinkirkko kun lokaj gvidantoj. Tutustuminen Ristinkirkkoon oppaiden kanssa.
15.30 Reveno al kursejo, instruado. Opetusta kurssipaikalla. (2 h)
17.30 Promenado al la suda parto de Vesijärvi, proksime al Skicentro kaj venonta kongresejo Isku Areena. Vespermanĝo kaj eble poste ankaŭ fritado de kolbasoj. – Kävely eteläisen Vesijärven rannalle ja hiihtokeskukseen ja Isku Areenan ympäristöön. Iltaruoka sopivassa ravintolassa, mahdollisesti myös makkaranpaistoa.

Sabato – lauantai 9.6.2018
9.00 Instruado. Opetusta (2,5 h)
11.00 Kafo. Kahvi. Informoj kaj fermo de la kurso. Ilmoituksia/tiedotuksia ja kurssin päätös.

Post la kurso libervole vizito ekzemple en muzeo de Finnlanda radio kaj televido en Lahti. Alternative ekveturo al Helsinki por partopreni la ekskurson de loka Esperanto-Klubo. – Kurssin jälkeen mahdollista käydä esim. Radio- ja TV-museossa. Vaihtoehtoisesti lähtö jo aikaisemmin Helsinkiin osallistumaan paikallisten esperantistien kevätretkeen.

Bonvenon! – Tervetuloa!
Esperanto-Asocio de Finnlando – Suomen Esperantoliitto ry (EAF)
Esperanta Ligo de Finnlandaj Instruistoj (ELFI)