Tervetuloa Suomen Esperantoliitto ry:n sivustolle!

Suomen Esperantoliitto, Esperanto-Asocio de Finnlando ry (EAF) toimii suomalaisten esperanton harrastajien yhdyssiteenä ja pyrkii jakamaan tietoa kansainvälisestä kielestä esperantosta ja edistämään sen käyttöä.

Suomen Esperantoliitolla ja Helsingin esperantoseuralla on yhteinen toimisto Kalliossa Hakaniemen metroaseman lähituntumassa. Toimistossa voi käydä tutustumassa esperantoon ja kielen harrastajiin. Siellä on myös pieni esperantonkielisten kirjojen kirjasto.
Toimiston osoite: Siltasaarenkatu 15 C 65, 00530 Helsinki

Toimisto on yleisölle avoinna tiistaisin klo 17–19 (koputa ikkunaan, vasemmalla ulko-ovesta). Puhelin: 044 2642 742 (tiistaisin klo 17–19, muulloin jätä viesti vastaajaan tai lähetä tekstiviesti).

Yhdistyksen toimihenkilöiden sähköpostiosoitteita yms.

Esperanton maailmankongressi Lahdessa 20.–27.7.2019

Rezolucio  (en Esperanto)

Järjestelytoimikunnan (LKK) sivusto : infoa
Esperanton maailmanliiton (UEA) sivusto
Lehdistötiedote 17.7.2019 : Maailman esperanton puhujat kokoontuvat Lahteen