Esperantoliiton kesäkurssi tänä vuonna Porissa

Esperantoliiton jokavuotinen kesäkurssi järjestetään 8.-11.6.2023 Porissa yhteistyössä Porin seudun kansalaisopiston ja Suomen Esperantoliiton kanssa. Kurssille osallistuu oppilaita eri puolelta Suomea joko paikan päällä tai etäyhteydellä. Kurssilla kerrataan esperanton perusasioita ja harjoitellaan uusia ilmaisuja. Myös ihan alkeista voi aloittaa.

Kurssin pääopettaja on unkarilaissyntyinen Szabolcs (Sabi) Szilva, joka nykyisin asuu osittain Puolassa, osittain Portugalissa. Sabi käyttää opetuskielenä ainoastaan esperantoa, vaikka onkin opiskellut suomea ja muita suomalais-ugrilaisia kieliä Budapestin yliopistossa. Esperantoon Sabi tutustui vuonna 2007 verkkokurssin kautta. Muutama vuosi sen jälkeen hän kirjoitti diplomityön Esperanton avulla toimivasta matkailusta. Hän on opettanut esperantoa useissa maissa ja oli opettajamme myös viime vuoden kesäkurssilla Turussa. Nykyään hänellä on oma käännöstoimisto, kielinä esperanton lisäksi puola ja unkari.

Suomenkielisinä opettajina ovat Juha Metsäkallas Turusta ja Sylvia Hämäläinen Tampereelta. Kurssivastaavina ovat Paula Niinikorpi Porista ja Tiina Oittinen Turusta.

Kurssin oheisohjelmaan kuuluu Poriin tutustuminen, tietenkin esperantoksi. Torstaina teemme kiertokävelyn auktorisoidun Pori-oppaan johdolla, opastus tulkitaan esperantoksi. Muina iltoina tutustumme omatoimisesti Kirjurinluotoon ja Yyteeriin. Myös yhteiset ruokailut ja kahvitauot kurssin aikana ovat hyviä tilaisuuksia käyttää esperantoa.

Kurssin esittely on sekä Porin seudun kansalaisopiston että Suomen Esperantoliiton sivuilla. Liiton sivuilta saa myös lisätietoja esperantosta. Tervetuloa tutustumaan esperanton kansainväliseen maailmaan!

Lisätietoja:

Tiina Oittinen, kurssivastaava ja sihteeri, Suomen Esperantoliitto ry, puh. 050 549 4709, eafsekretario[ät]esperanto.fi tai tiina.oittinen[ät]gmail.com
Paula Niinikorpi, kurssivastaava, Suomen Esperantoliitto ry, puh 040 527 4821
eaf[ät]esperanto.fi tai paula.niinikorpi[ät]gmail.com

Porin seudun kansalaisopisto https://www.pori.fi/kasvatus-ja-koulutus/porin-seudun-kansalaisopisto/

Suomen Esperantoliitto: https://www.esperanto.fi/