Euroopan kielten teemapäivä 26. syyskuuta – kielellinen monimuotoisuus!

Euroopan neuvoston aloitteesta vietetään vuodesta 2001 alkaen Euroopan kielten teemapäivää 26. syyskuuta. Tarkoituksena on lisätä tietoisuutta kieltenopiskelun merkityksestä sekä monikielisyyttä, kulttuurien välistä ymmärtämystä, Euroopan kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta. Kieltenopiskelun tulisi olla elinikäistä.

Kaksikielisyys helpottaa useampien kielten oppimista ja edistää ajattelua. Kielten päivä kuuluu kaikille, jotka pitävät arvossa Euroopan kielellistä monimuotoisuutta. Kehotamme huomioimaan kielten päivän kouluissa, työpaikoilla, kirjastoissa ja yhteisöissä. Voit jakaa järjestämäsi tapahtuman tallentamalla sen tietokantaan Kielten päivän sivustoon www.coe.int/EDL.

Yhteiskieli esperanton käyttäjät ja ystävät kunnioittavat ja tukevat kielellistä ja kulttuurista

monimuotoisuuden kaikkialla maailmassa. Esperanto on riippumaton valtiollisista, taloudellisista ja valtapyrkimyksistä. Esperantistien tavoitteena on kaikkien kielten ja kulttuurien tasa-arvo, rauha ja yhteistyö kansojen kesken.

Verkkosivuilla www.coe.int/EDL on lisätietoja 37 kielellä. Vietetään Euroopan kielten teemapäivää 26. syyskuuta!