Vuosikokous ja talvipäivät 2023

Suomen Esperantoliitto, Esperanto-Asocio de Finnlando (EAF), piti vuosikokouksensa Jyväskylässä lauantaina 11.3.2023. Vuosikokous valitsi yksimielisesti turkulaisen Juha Metsäkallaksen jatkamaan liiton puheenjohtajana. Muissa tehtävissä jatkavat Paula Niinikorpi (Pori) varapuheenjohtajana, Tiina Oittinen (Turku) sihteerinä sekä Tiina Kosunen (Espoo) rahastonhoitajana.  Muut hallituksen jäsenet ovat Börje Eriksson (Lahti), Tuomo Grundström (Rauma), Sylvia Hämäläinen (Tampere), Arja Kuhanen (Tammela), Päivi Saarinen (Helsinki) sekä  uutena Robert Bogenschneider (Pori).

Vuosikokous pidettiin liiton talvipäivien yhteydessä. Paikalla oli osallistujia eri puolelta maata reilu parikymmentä, minkä lisäksi joitakin etäyhteyden kautta. Ohjelmassa kerrottiin liiton nykyisistä ja tulevista projekteista. Lisäksi oli illanvietto jossa vaihdettiin kuulumisia ja tutustuttiin uusiin jäseniin. Liiton seuraava tapahtuma on Esperanton kesäkurssi Porissa kesäkuun alkupuolella.