ELFI

Suomen opettajien esperantoyhdistys ry lopetettiin elokuussa 2020

Vuonna 1921 perustettu Suomen opettajien esperantoliitto ELFI (Esperanto-Ligo de Finnlandaj Instruistoj) uudisti vuonna 2003 nimensä. Suomenkielinen nimi oli nyt Suomen opettajien esperantoyhdistys ry ja ruotsiksi käytettiin nimeä Lärarnas esperantoförening i Finland rf. Siihen kuului 19 jäsentä (2019), joista kaikki eivät olleet opettajia, vaan yleisemmin esperanton opetuksen tukijoita. ELFI oli Suomen Esperantoliiton jäsenjärjestö. Yhdistys kuului kansainväliseen opettajien esperantoliittoon ILEI (Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj). ILEI on perustettu 1949 ja se on UNESCOn C-kategorian jäsen. Tähän kansainväliseen liittoon kuului 637 jäsentä (2017) 43 maasta (2018).