Jäsenyys

ELFI: jäsenmaksuvaihtoehdot vuonna 2020

Maksuvaihtoehdot valitun jäsenlehden (IPR, JA) mukaan:
IPR paperinen 28 €
IPR paperinen ja JA paperinen 40 € (= supera membro)
IPR paperinen ja JA verkko 39 €
IPR verkko 18 €
IPR verkko ja JA verkko 29 €
IPR verkko ja JA paperinen 36 €

Jäsenmaksut ovat voimassa vuoden 2020
  vuosikokoukseen asti.
Ne kattavat myös ILEI:n ja EAF:n jäsenjärjestöjen jäsenten jäsenmaksun.

Jäsenyyteen liittyvä aikakauslehti ( http://www.ilei.info/revuoj/):
IPR (Internacia Pedagogia Revuo)
JA (Juna Amiko)